Interesne dejavnosti 2020-2021

1. Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r.

torek 5. uro (1., 2., 3. raz.),

6. uro (4., 5. raz.)

2. Kolesarski izpit Aleksander Šparemblek 5. r. po dogovoru
3. Prireditve na Savi Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
4. Igre brez meja Lojzka Žičkar 1. – 5. r.

ponedeljek, 14.00 – 15. 30

(na 14 dni)

5. Nogomet Ivan Grošelj 1. – 5. r. torek in sreda
6. Plavalni tečaj Mojca Hauptman Jovanovič 1. v mesecu aprilu
7. Glasbene delavnice Nives Čuček 1. – 5. r.

ponedeljek, 14.00 – 15. 30

(na 14 dni)

INTERESNA DEJAVNOST NA PŠ SAVA šolsko leto 2019/2020

INTERESNA DEJAVNOST NA PŠ SAVA  šolsko leto 2019/2020

1. Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r. torek, 6. in 7. uro,  skozi vse šolsko leto
2. Kolesarski izpit Aleksander Šparemblek 5. r. po dogovoru
3. Prireditve na Savi Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
4. Igre brez meja Lojzka Žičkar 1. – 5. r. po dogovoru
5. Nogomet za dekleta Ivan Grošelj

1. – 5. r.        6. – 9. r.

 

po dogovoru
6. Plavalni tečaj Mojca Hauptman Jovanovič 1. r. v mesecu aprilu
7. Ročne spretnosti Nina Petek 1. – 5. r. po dogovoru