Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Ulica Mire Pregljeve 3,
1270 LITIJA

Telefon:
01 8983147

Odjava prehrane, računovodstvo
01 8985099
Telefax:
01 8981254

Elektronski naslov:
e-mail

Davčna številka:
17567734

Matična številka:
5689147000

Račun pri UJP:
01260-6030660867

Ravnatelj: Peter Strle

Pomočnka ravnatelja:
Alojzija Boncelj
Robert Farič