DOPOLNILNI POUK, 6. do 9. razred, šolsko leto 2019/20

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 7.55

TJA, 8. in 9. razred, od septembra do maja, Vesna Kosmač

 

TJA, 6. razred, od septembra do maja, Tanja Špes

 

 

 

 

 

 

FIZ,  8. do 9. razred,

od novembra do januarja in od aprila do konca šolskega leta, Robert Buček

 

MAT, 6. do 9. razred, celo šolsko leto,

Angela Marolt in Alen Divjak

 

SLJ, 8. in 9. r. od novembra do konca šol. l., Irena Vrhovec

 

KEM, 8.  ali  9. razred (izmenično vsak drugi teden), celo šolsko leto, Renata Kralj

 

 
           
6. URA

 

 

   

TJA, 6. in 7. razred, od septembra do aprila, Tanja Teraž Železnik

 

 

GEO  8.  ali  9. razred (izmenično vsak drugi teden),  od začetka decembra do konca aprila, Alojzija Boncelj

 

KEM, 8.  ali  9. razred (izmenično vsak drugi teden), celo šolsko leto, Renata Kralj

 

7. URA

 

 

       

 

Nekaj ur dopolnilnega pouka bo opravljenih tudi zven navedenega urnika, skladno s potrebami učencev. Učenci  bodo o tem predhodno obveščeni.

Urnik dopolnilnega pouka

DOPOLNILNI POUK, 6. do 9. razred, šolsko leto 2018/19

 

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 7.55 TJA, 6. do 9. razred, od septembra do maja, Vesna Kosmač, Tanja Teraž Železnik

KEM, 8. ali 9. razred (izmenično vsak drugi teden), celo šolsko leto, Renata Kralj

MAT, 6. do 9. razred, celo šolsko leto,

Angela Marolt in Alen Divjak

SLJ, 8. in 9. r. od novembra do konca šol. l., Irena Vrhovec

FIZ,  8. do 9. razred,

od novembra do januarja in od aprila do konca šolskega leta, Robert Buček

KEM, 8.  ali  9. razred (izmenično vsak drugi teden), celo šolsko leto, Renata Kralj

6. URA

GEO 8. ali 9. razred (izmenično vsak drugi teden), od začetka decembra do konca aprila, Alojzija Boncelj

KEM, 8. ali 9. razred (izmenično vsak drugi teden), celo šolsko leto, Renata Kralj

 

7. URA  

 

 

 

Nekaj ur dopolnilnega pouka bo opravljenih tudi zven navedenega urnika, skladno s potrebami učencev. Učenci bodo o tem predhodno obveščeni.