Predstavitev OTA projekta na Pedagoški fakulteti

Predstavitev OTA projekta na Pedagoški fakulteti

V ponedeljek, 27. 2. 2023, smo v sodelovanju z IC Geoss organizirali predstavitev mednarodnega projekta OTA (Online Teaching Advancement) – Science Through Art. Povezali smo se s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, kjer smo bodočim učiteljem predstavili potek dela na projektu in inovativno zasnovo gradiv za pouk matematike, fizike in kemije. Vsa gradiva so brezplačno dostopna v štirih jezikih na spletni strani https://elearning.ota-project.eu/sl/

V projektu že 2 leti sodeluje 6 partnerjev iz 4 držav (Slovenija, Ciper, Finska in Italija), v tem času pa je nastalo preko 100 gradiv za pouk naravoslovnih predmetov v osnovni šoli. Osnovna šola Litija je prispevala 19 gradiv. Prednost nastalih gradiv je v pristopu k poučevanju naravoslovnih vsebin, kjer se vključuje umetnost in v zasnovi gradiv, ki so primerna tudi za delo na daljavo. Gradiva so interaktivna in vsebujejo številne praktične aktivnosti.

Seminar na Portugalskem – Vila Real de Santo António

Seminar na Portugalskem – Vila Real de Santo António

V sklopu projekta Erasmus+ Potovanje v znanje sta se Tjaša Dražumerič in Mojca Žugič Perić v začetku meseca decembra udeležili seminarja z naslovom Managing diversity in the classroom. Na 5 – dnevnem seminarju, ki je bilo organizirano s strani Better Teacher, sta udeleženki razbijali stereotipe, spoznali mnoge ideje dobre prakse za sprejemanje različnosti in razvijali medkulturne kompetence. Španski predavatelj Fracisco Frisuelos Kromer je poudarjal vlogo učitelja kot vzgled za učence in podajal dejavnosti za izboljšanje samopodobe učencev. Novo pridobljeno znanje, že uporabljata pri pouku.

Seminar na Portugalskem – Vila Real de Santo António

Staršem učencev 7., 8. in 9. razredih

 

 

 

 

 

Dragi starši!

OŠ Litija je vključena v Erasmus+ mednarodni projekt Potovanje v znanje, v katerem izvajamo različne aktivnosti doma in v tujini: pripravljalni obiski, sledenja na delovnem mestu, izobraževalni tečaji ter kratkoročne mobilnosti učencev in učiteljev.

(več …)

Potovanje v znanje; projekt Erasmus+

 

 

 

CILJI PROJEKTA:

 • Krepiti evropsko razsežnost poučevanja in učenja prek spodbujanja vrednost vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.
 • Izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja prek spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja.
 • Prispevati k oblikovaje evropskega izobraževalnega prostora prek omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in strokovne delavce v šolskem izobraževanju.

STANDARDI KAKOVOSTI ERASMUS+:

 • Osnovna načela; vključevanje in raznolikost; okoljska varnost in odgovornost, digitalno izobraževanje – vključevanje z virtualnim sodelovanjem, virtualno mobilnostjo in kombinirano mobilnostjo; aktivna udeležba v mreži organizacije Erasmus – podpora evropskemu izobraževalnemu prostoru.
 • Dobro upravljanje aktivnosti mobilnosti
 • Zagotavljanje kakovosti in nudenje podpore udeležencem – priprava, spremljanje in podpora, evalvacija, učni izidi
 • Deljenje rezultatov z drugimi organizacijami in javno

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

 • Sestanki projektnega tima, delitev novih znanj in primerov dobre prakse
 • Sledenje na delovnem mestu
 • Mobilnost učencev in učiteljev
 • Strukturirana izobraževanj
 • Gostovanje tujih strokovnjakov in bodočih učiteljev iz tujine
 • Pripravljalni obisk

Z novimi prijatelji v nove izzive

V okviru evropskega programa Erasmus  smo se učitelja Helena Kreže in Matjaž Bizilj ter knjižničarka Nevenka Mandelj podali  na Poljsko, kjer nas je v kraju Ogrodzieniec v Osnovni šoli S. Žeromskega pričakala nadvse pozitivna ekipa učiteljev.

 

V treh delovnih dneh so nam predstavili vsakdanji utrip šole, nam omogočili različne hospitacije in razgovore s posameznimi pedagoškimi delavci. Primerjali smo njihov in naš način dela ter potrdili, da se lahko drug od drugega veliko naučimo.

Prepričani smo, da je bila ta prva učna mobilnost dober uvod v nadaljevanje zgodbe o partnerstvu, prijateljstvu, izmenjavah, …

Nadaljevanje sledi že jeseni.

 

 

ELaDiNa

ELaDiNa

ELaDiNa – Early Language Development in Nature projekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je CŠOD.

Projekt ELaDiNa temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta se razvija generični model, pripravlja in izvaja program treninga ter pripravlja priročnike za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces.

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let.

Pri projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta bodo prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

Nosilci triletnega projekta so naslednje partnerske institucije:

CŠOD (Slovenija): https://www.csod.si/ – koordinator projekta
Zavod RS za šolstvo (Slovenija): https://www.zrss.si/
Jönköping University (Švedska): https://ju.se/en/
Universitätsstadt Marburg (Nemčija): www.marburg.de/portal/startseite.html
Bsj Marburg (Nemčija): www.bsj-marburg.de

Pridruženi partnerji projekta iz Slovenije so:

OŠ in vrtec dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Vrtec Voličina

OŠ Slivnica pri Celju

Vrtec Galjevica

OŠ Litija

OŠ Miklavž na Dravskem polju

 

Informacije o projektu so objavljene v EU projektni kartici:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA201-075971

Koordinatorici naše šole: Maja Sirak, Tjaša Dražumerič