Likovna kolonija »NITKE«

Likovna kolonija »NITKE«

V četrtek, 14.4.2022, je OŠ Litija skupaj s Podružnico s prilagojenim programom in v sodelovanju s Predilnico Litija prvič izvedla enodnevno »otvoritveno« likovno kolonijo z naslovom Nitke. Organizacijo le te in vodenje so prevzeli učitelji OŠ Litija, Marija Bregar Hostnik, Matjaž Bizilj in Barbara Klanšek.

Namen kolonije je bila povezava šole s krajem in ustvarjanje z naravnimi materiali tekstilne industrije Litija.

Enodnevne likovne kolonije se je udeležilo 28 učencev iz 13 šol sosednjih občin.

Sodelujoči učenci ob pomoči svojih mentorjev, so izdelali dekorativne izdelke iz naravnega materiala, niti, na temo Pletemo, pletemo niti.

Likovna kolonija je bila namenjena vsem učencem in učenkam, ki imajo željo po likovno-ustvarjalnem izražanju. Omogočila je možnost sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način z uporabo različnih naravnih materialov. Vsi sodelujoči v likovni koloniji so v jedilnici OŠ Litija pripravili čudovito razstavo ustvarjenih izdelkov. Razstavo si boste ob koncu šolskega leta lahko ogledali tudi v prostorih Predilnice Litija.

Barbara Klanšek

20220421_084122_02

Slika 1 of 58

Likovna kolonija Nitke

Likovna kolonija Nitke

V četrtek, 14.4.2022, bo OŠ Litija v povezavi s Podružnico s prilagojenim programom in v sodelovanju s Predilnico Litija izvedla enodnevno likovno kolonijo z naslovom Nitke.

Namen kolonije je povezava šole s krajem in ustvarjanje z naravnimi materiali tekstilne industrije Litija. Sodelujoči učenci bodo izdelali dekorativne izdelke iz naravnega materiala, niti, na temo Pletemo, pletemo niti. Likovna kolonija je namenjena vsem učencem in učenkam, ki imajo željo po likovno-ustvarjalnem izražanju. Omogočila bo možnost sproščenega osebnega izražanja in ustvarjanja na likovni način z uporabo različnih naravnih materialov. Enodnevne likovne kolonije se bo skupaj z OŠ Litijo udeležilo še 12 šol sosednjih občin. Nosilci in koordinatorji likovne kolonije so Marija Bregar Hostnik, Matjaž Bizilj in Barbara Klanšek.

Z Erasmus+ projektom Popotovanje v znanje na Hrvaško

 

V času od 20. 3. do 26. 3. 2022 sva se učiteljici OŠ Litija udeležili sedem dnevnega izobraževanja v Zagrebu v okviru organizacije Prićalica v okviru Erasmus+ projekta  Potovanje v znanje. Predavateljici sta bili Petra Šelebaj in Ivana Gruban.

 

 

Na izobraževanju sva spoznali in pridobili praktične ideje za 4C tehnike; creativity (ustvarjanje), critical thinking (kritično mišljenje), collaboration (sodelovanje), communication (komunikacija). Razširili sva tudi razumevanje Montessori teorije in obrnjenega učenja (Flipped Learning). Predstavljena so nam bila tudi nekatera gradiva in praktične ideje.

 

 

Z mednarodno skupino, sestavljeno iz odličnih učiteljev iz Portugalske, Španije, Romunije in Hrvaške, sva urili znanje angleščine in hrvaščine, krepili sodelovanje in izmenjevali primere dobrih praks ter pedagoških pristopov za učence s posebnimi potrebami. Ugotovili sva, da imamo učitelji več skupnih kot različnih pogledov na poučevanje, kar nas je zbližalo in nam omogočilo, da smo pričeli razvijati nadaljnje projektne ideje. Kakovostno izobraževanje nama je dalo novega zaleta za razvijanje dodatnih idej pri pouku.
                                     Mojca Ž. Perić in Renata Dimnik

 

Pouk v naravi

Pouk v naravi

Pouk v naravi je celoletni šolski projekt, ki se povezuje z Mrežo gozdnih šol. Osnovna šola Litija se je Mreži gozdnih šol priključila v šolskem letu 2020/21.

”Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.” (spletna stran Inštituta za gozdno pedagogiko)

V okviru projekta odhajamo v gozd, kjer se izvaja učni proces. V gozdu urejamo gozdno učilnico, opazujemo naravo in razvijamo gibalne, čustvene in socialne veščine.

 

Šolski projekt MEDVRSTNIŠKA POMOČ

Medvrstniška pomoč je oblika druženja in nesebične pomoči učencev vrstnikom. Namenjeno je učencem kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, branju, pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih ter pomoč pri opravljanju domačih nalog.

Splošni cilji projekta Medvrstniška pomoč:

 • razvijanje zaupanja učencev v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja;
 • oblikovanje in nadgradnja kulture govora in medsebojnega spoštovanja;
 • razvijanje vrednot, ki dajo učencem pozitivno usmeritev;
 • nadgradnja, dopolnjevanje in poglabljanje znanja;
 • učencem olajšati vključevanje v učno okolje;
 • učence usmerjati skozi učni proces in svetovati ob učnih vprašanjih, ki se ob tem pojavljajo;
 • spodbujati učence k udeležbi pri obšolskih aktivnostih;
 • vzpostavljanje odnosov med sodelujočimi;
 • izboljševanje učnih rezultatov;
 • večja kakovost znanja. 

Sodelujoči v projektu Medvrstniška pomoč na OŠ Litija:

 • koordinatorica učencev tutorjev (učiteljica Alenka Smrkolj)
 • učenci, ki nudijo pomoč od 6. do 9. razreda
 • učenci, ki prejemajo pomoč tutorjev