TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE

Zavod RS za šolstvo je razpisal tekmovanje iz znanja zgodovine z naslovom Od Železne dobe do prihoda Rimljanov na Slovenska tla. Glede na pravilnik o tekmovanju lahko tekmujejo učenci 8. in 9. razredov.

Učenci z udeležbo poglobijo svoje znanje na določenem področju, izrazijo svoj interes in krepijo svoje močno področje.

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

Šolsko: torek, 8.12.2020, ob 13.00.

Območno: torek, 2.2.2021, ob 14.00.

Državno: sobota, 20.3.2020, ob 10.00.

Priprave na tekmovanje bodo potekale ob torkih 6. ali 7. uro (premični urnik) in v drugih možnih terminih po dogovoru z mentorico.

Mentorica: Andreja Žbogar Perakis

 

 

Tekmovanje iz znanje fizike za Stefanova priznanja

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Učenci tekmujejo za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja. 

Cilji tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Učenci in učenke iz osnovnih šol tekmujejo v naslednjih skupinah:

  • 8. razred 
  • 9. razred.

Datumi tekmovanj v šolskem letu 2020/21 so:

  • šolsko tekmovanje 2. februar 2022
  • regijsko tekmovanje 14. april 2022
  • državno tekmovanje 21. maj 2022

Priprave bodo potekale intenzivno od decembra do maja ob različnih dnevih ( sprotni dogovori).

Učenci se na tekmovanju poleg računskih nalog srečajo tudi z eksperimentalnimi nalogami. Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju je organizirana poletna šola, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne fizikalne vsebine.

Mentor: Robert Buček

TEKMOVANJE MLADINA IN GORE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: spoznavanje gorske pokrajine, varstvo gorske narave, varno gibanje v gorah, orientacija, nevarnosti v gorah, prva pomoč.

Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.

Datumi tekmovanj

Regijsko tekmovanje: 7. 11. 2020

Državno tekmovanje: 23. 1. 2021

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.

Litija, september 2020

Mentorici: Ljudmila Intihar, Maja Klopčič

OBVESTILO: Odpoved tekmovanja MLADINA IN GORE
Zaradi stopnjevanja omejitev  COVID – 19 je za letošnje šolsko leto tekmovanje Mladina in gore ODPOVEDANO.  V okviru MK PZS se bo v prihodnje pripravil kviz s planinsko tematiko, da boste mladi tekmovalci lahko utrjevali znanje za bodoča tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

Mentorici: Ljudmila Intihar, Maja Klopčič

PROTEUSOVO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE

Cilji tekmovanja: Širjenje in poglabljanje znanja biologije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, osveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni.

Datum tekmovanj: 

Šolsko tekmovanje: 21. 10. 2020

Državno tekmovanje: 4. 12. 2020

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo učenci 8. in 9. razreda

Litija, september 2020

Mentorica: Maja Klopčič

Tekmovanje v znanju kemije

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja kemije, primerjanje znanja med učenci, popularizacija kemije, uporaba znanja kemije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije, ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na izbirni šolski in državni ravni. Pri tekmovanju gre za nadgrajevanje znanja, ki ga učenci pridobijo skozi redni izobraževalni proces ter usposabljanje za njegovo učinkovito uporabo v praksi. Šolsko tekmovanje ima značaj izbirnega tekmovanja in pomeni izbor za nastop na državnem tekmovanju. Državno tekmovanje je organizirano v 15 regijah po vsej Sloveniji.

Datumi tekmovanj

  1. januar 2021  Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole
  2. marec 2021 Državno tekmovanje za osnovne šole

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Priprave bodo potekale intenzivno v oktobru, novembru, decembru, januarju, februarju in marcu za 9. razred ob sredah 7. uro in za 8. razred ob torkih 7. uro – oziroma ob različnih dnevih (sprotni dogovori) v učilnici L.

Tekmovanja iz znanja kemije za učence imenujemo tekmovanja za Preglova priznanja in ga že od leta 1967 organizira  ZOTKS – Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki že vrsto let organizira številne dejavnosti, s katerimi si prizadeva popularizirati znanost in spodbujati mlade k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter k odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Litija, september 2020

Mentorica: Renata Kralj

 

TEKMOVANJA 2019/20 (matična šola, podružnice Sava in Darinke Ribič Polšnik)

TEKMOVANJE

RAZREDI

MENTORJI

Tekmovanje
iz matematike Kenguru in Vegovo priznanje

2. – 9. r,
matična šola in PŠ Sava in Polšnik

Učiteljice
razrednega pouka (2. – 5. r) ter Angela Marolt in Alen Divjak

Tekmovanje
iz logike

1. – 9. r.
matična šola in PŠ Polšnik

Mojca
Žugič Perić, Angela Marolt, Ksenja Knez, Polona Gole

Tekmovanje
iz zgodovine

8. in 9. r.

Andreja
Žbogar Perakis

Tekmovanje
iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

3. – 9. r,
matična šola in PŠ Sava ter Polšnik

Učiteljice
razrednega pouka (3. – 5. r) ter Jana Štojs, Moca Fridl in Irena Vrhovec

Tekmovanje
iz angleškega jezika

8. in 9. r.

Tanja
Teraž Železnik (8. r.), Vesna Kosmač (9. r.)

Tekmovanje
iz fizike – Stefanovo priznanje

8. in 9. r.

Robert
Buček

Tekmovanje
iz kemije – Preglovo priznanje

8. in 9. r.

Renata
Kralj

Tekmovanje
iz geografije

6. – 9. r.

Alojzija
Boncelj, Vesna Kosmač

Tekmovanje
iz biologije

8. in 9. r.

Ljudmila Intihar

Hitro
računanje

3. – 9. r
matična šola in PŠ Polšnik

Alen
Divjak, Katarina Juvan

Tekmovanje
iz naravoslovja Kresnička

4. – 5. r.
matične šole

Petra
Pavlica, Ksenja Knez, Polona Gole

Mladina in
gore

8. in 9. r

Ljudmila
Intihar

Male sive celice

7. – 9. r

Vesna
Kosmač

Tekmovanje
v poznavanju sladkorne bolezni

6. – 9. r.

Mojca
Rakovec

Cicivesela
šola

1. – 3.
r.  PŠ Polšnik, PŠ Sava

Katarina
Juvan, Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar

Tekmujem z
Lili in Binetom

 3. razred
matične šole

Andreja
Fele, Simona Hribar


Športna
tekmovanja:

Košarka –
mlajši fantje

6. in 7. r

Urban
Hauptman

Košarka –
starejši fantje

8. in 9. r

Urban
Hauptman

Košarka –
dekleta

8. in 9. r

Karmen
Špan

Nogomet–
dekleta

5. do 9.
r.

Ivan
Grošelj

Rokomet –
dekleta

6. – 9. r

Karmen
Špan

Odbojka –
dekleta

6. – 9. r

Karmen
Špan

Atletika

6. – 9. r

Karmen
Špan, Urban Hauptman

Košarka
3X3 fantje in dekleta0

8. in 9.
r.

Urban
Hauptman, Karmen Špan

Mali
nogomet – starejši fantje

8. in 9. r

Urban
Hauptman

Litijski
tek

1.-9.r

Karmen
Špan, Urban Hauptman

Plesna
tekmovanja (Plesna revija – JSKD)

1. – 9. r

Tjaša
Dražumerič

Pripravila: Alojzija Boncelj