Skoči na glavno vsebino

Projekti: Pasavček

»Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.« (Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa)

CILJI PROJEKTA:

 • Spoznati nevarnosti v prometu (alkohol, vremenske razmere) in njihove posledice.
 • Učenec pozna pravilno uporabo varnostnega pasu in otroškega avto sedeža in ve kakšne so posledice nepravilne uporabe oz. neuporabe.
 • Pozna prometne znake v okolici šole in znake pomembne za pešce, kolesarje in avtomobile.
 • Pozna pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih.

Projekt je namenjen učencem POŠ Sava (1. – 5. razreda) in 1. razredom matične šole Litija.

Projekti: Razredna knjižnica

Cilj projekta:

Razvijanje in spodbujanje bralne kulture pri ciljni populaciji od 1. do 5. razreda.

Spodbujanje družinskega branja.

Razvijanje pozitivnega odnosa do lepe besede .

Otroci se seznanijo tudi z odgovornostjo, da se knjig ne sme predolgo zadrževati pri sebi doma, ker še nekdo drug čaka nanje, da jih prebere.

Dejavnosti:

Ker otroci nimajo opremljene šolske knjižnice, v dogovoru s Knjižnico Litija uredimo razredno knjižnico s knjigami iz mestne knjižnice, ki so primerne za učence od 1. do 5. razreda. Otroci si knjige lahko izposodijo oz. knjige vrnejo in zamenjajo vsak ponedeljek in petek zjutraj, od 7. 30 do 7.50. Pri tem učiteljice vodijo evidenco o izposojenih knjigah.

Interesna dejavnost: Plavalni tečaj za 1. razred

Kraj izvedbe: bazen OŠ Šmartno

Čas izvedbe: 22. 5. 2023 – 24. 5. 2023

Trajanje tečajev plavanja: 10 urni tečaj za učenke in učence 1. razreda (6 učencev)

Cilji programa plavalnih tečajev v 1. razredu:

 • prilagajanje na vodo skozi igro
 • učenje prve tehnike plavanja
 • učenje druge tehnike plavanja (za boljše učenke in učence)

Mentorica: Mojca Hauptman Jovanovič

Interesna dejavnost: Ustvarjalnice

Interesna dejavnost se bo izvajala ob sredah od 12. 40 do 13. 25 za učence 1. – 3. razreda. Število učencev bo približno 12.

Dejavnosti: 

 • zajeta vsa likovna področja – risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafika
 • poudarek bo na likovnem ustvarjanju z odpadnim materialom

 

Cilji krožka USTVARJALNICE:

 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti,
 • bogate in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost,
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom,
 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina, in domišljije,
 • razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnost,
 • ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete,
 • ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo,
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah,
 • razvijajo čut do likovnih stvaritev.

Mentorica: Mojca Hauptman Jovanovič

Interesna dejavnost: Ritmična gimnastika

Ritmična gimnastika je namenjena vsem dekletom od 1. – 5. razreda POŠ Sava.

Izvajala se bo vsak četrtek od 12.40 – 13.25 v telovadnici šole.

Naučili se bomo:

 • pravilno ritmično držo in hojo,
 • osnovne težine ritmične gimnastike (ravnotežja, skoke, obrate),
 • valovita gibanja,
 • osnove baleta,
 • osnovne akrobatske elemente (most, kobra, sveča…),
 • osnovna plesna znanja (skladnost giba in glasbe, različne oblike skupinskega plesa).

 

Interesna dejavnost: Lahkih nog naokrog

V okviru interesne dejavnosti bodo učenci: 

 • aktivno preživljali prosti čas,
 • izboljševali psiho – fizične sposobnosti in kondicijo,
 • razvijali pozitiven odnos do narave in skrb zanjo,
 • pridobivali znanja o naravi, o naravnih pojavih in lepotah,
 • skrbeli za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev,
 • krepili prijateljske odnose v skupini,
 • spoznavali osnove planinstva,
 • spoznavali bližnjo okolico šole.

(več …)

Dostopnost