Skoči na glavno vsebino
  Interesna dejavnost Vodja Kdaj? Komu je namenjena? OPOMBA
1. USTVARJALNICE Mojca Hauptman Jovanovič

Četrtek,

12.40 – 13. 25

1., 2., 3. razred * izvajala se bo v dveh skupinah.
2. IGRE BREZ MEJA Lojzka Žičkar

Ponedeljek,

14.00 – 14.45 (oz. po dogovoru)

1. – 5. razred * maksimalno število učencev je 15.
3. NOGOMET Ivan Grošelj

Torek,

15.40 – 16.25

3., 4., 5. razred * izvajala se bo v dveh skupinah.
 

Sreda,

15.40 – 16.25

1., 2. razred  
4. RITMIČNA GIMNASTIKA Karolina Aškerc

Torek,

12.40 – 13.25

Dekleta 1., 2., 3., 4. razred *primerno samo za dekleta.
5. VESELE URICE Melita Rozina Golob

Sreda,

12.40 – 13.25

1., 2., 3. razred  
6.     KOLESARSKI IZPITI          Robert Buček Po dogovoru 5. razred

INTERESNE DEJAVNOSTI – kratka predstavitev

USTVARJALNICE

Pri ustvarjalnicah bodo zajeta vsa likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo in prostorsko oblikovanje. Poudarek bo na likovnem ustvarjanju z odpadnim materialom. Pri rokovanju z različnimi materiali in orodji bodo učenci razvijali motorične spretnosti in likovno ustvarjanje.

IGRE BREZ MEJA

V okviru interesne dejavnosti se bomo igrali različne igre na asfaltnem in travnatem igrišču, v telovadnici, travniku, gozdu, ob potoku. Na krajših pohodih bomo spoznavali bližnjo okolico šole. V skupini je lahko največ 15 otrok (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole).

NOGOMET

Razvijali bomo medsebojne odnose, delo v skupini ter nadgradili motorične sposobnosti. Velik poudarek bo na sprejemanju poraza in zmage.

RITMIČNA GIMNASTIKA

Pri tem športu je poudarjeno delo z glasbo in ritmom.

Pri ritmični gimnastiki se bomo naučili pravilne ritmične drže in hoje, osnovne težine ritmične gimnastike (ravnotežja skoke, obrate) in valovita gibanja. Dotaknili se bomo tudi osnov baleta, estetske gimnastike, športne gimnastike in plesa.

VESELE URICE

Vesele urice so namenjene pridobivanju socialnih veščin, spoznavanju otroških ljudskih iger in spoznavanju sebe in drugih. Preko gibanja in glasbe učenci poglabljajo socialne odnose, razmišljajo o sebi, drugih in o odnosu do okolja. Preko igre spoznavajo tudi ljudsko izročilo.

Dostopnost