Skoči na glavno vsebino

Od 23. do 27. januarja 2023 je potekal pod okriljem društva Radi pišemo z roko vseslovenski projekt Teden pisanja z roko. Projektu se je pridružilo 194 učencev in učenk iz 1., 4., 5., 8. in 9. razreda OŠ Litija ter 33 učiteljev, vključno z ravnateljem. Med novosti letošnjega leta sodi “regija v središču”, s katero so želeli avtorji povezati del dejavnosti. Tokrat smo spoznavali Prekmurje. Osrednja tema letošnjega tedna je bila Mislim tiho, pišem počasi z namenom opozoriti na počasnost (in z njo povezani premišljenost ter osredotočenost) kot na (nekoliko pozabljeno, zagotovo pa zapostavljeno) vrednoto in poudariti dejstvo, da pisava odraža naša notranja stanja. Projekt na šoli ni potekal samo v predvidenem tednu, ampak smo ga združili z dogajanjem ob kulturnem prazniku. Ob zaključku projekta so vsi sodelujoči enotno pritrdili, da čeprav današnji način življenja v ospredje postavlja hitrost in obilje, zadovoljstvo prinašata prav počasnost ter umirjenost.

Učenci 1. razreda so se seznanili z namenom projekta in se preizkusili v pisanju z roko. Iz novo obravnavanih črk so tvorili dekliška in fantovska imena. Sprva so jih sestavili iz ploščic s črkami, nato pa jih zapisali v zvezek. Ugotovili so, da je potrebno vložiti kar nekaj truda, da je zapis  natančen in čitljiv. Skozi dejavnost so urili svoje ročne spretnosti pri pisanju.

Učenci 4. razreda so se v okviru Teden pisanja z roko najprej pogovarjali o pomenu pisanja z roko. Pri nadaljnjem delu so upoštevali letošnji naslov Mislim tiho, pišem počasi. Spoznali so Krajinski park Goričko in skrivnostne prebivalce Goričkega. Predstavili so nekatere ogrožene živalske vrste, ki živijo na tem območju: hribskega urha, navadnega netopirja, vidro, rogača, travniškega postavneža in črno žolno. Učenci so se potrudili pri pisanju rokopisov in lepo oblikovali plakate o živalih. Pri delu so zelo uživali, se veliko novega naučili ter bili ponosni na svoje izdelke, ki so jih razstavili na šolskem hodniku.

Učenci 5. razreda so projekt Teden pisanja z roko obeležili pri pouku slovenščine in družbe. Seznanili so se z namenom projekta in raziskovali Prekmurje (kraje in reke, znane osebnosti, hrano in narečne besede). Ugotovili so, da je Prekmurje razgibano in ponuja različna doživetja, tako turistična kot kulinarična. Prekmursko narečje naš jezik bogati, zato »fála, Prekmúrci«.

Učenci 8. in 9. razreda so projekt Teden pisanja z roko obeležili pri dnevu dejavnosti, pouku slovenščine in izbirnem predmetu šolsko novinarstvo. Kot učenci pred njimi so se seznanili z namenom projekta, spoznali glavne ambasadorje projekta ter iskali prednosti pisanja z roko.

V sklopu dneva dejavnosti so imeli osmošolci delavnico kaligrafije. Preizkusili so se v pisanju s peresom in tušem. Oblikovali so inicialke, se podpisali in tvorili krajše zapise.

Naslednja delavnica je bila Ugani kdo?. K sodelovanju so bili povabljeni učitelji. Na bel list A4 so z roko zapisali misel letošnjega tedna »Mislim tiho, pišem počasi!«. Rokopise so pregledali učenci in poskušali ugotoviti avtorja. Naloga ni bila lahka, nekatere pisave so si bile zelo podobne, rokopisov je bilo kar 33. Bili so si enotni, da vsaka pisava odraža pisca, njegov značaj in njegovo trenutno razpoloženje.

Pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo so se učenci postavili v vlogo novinarja in raziskovali Prekmurje. Lahko so oblikovali knjigo in predstavili različne vidike Prekmurja (geografski, kulturni, kulinarični, etnološki …), lahko so enciklopedično prikazali živali in zavarovane rastline Krajinskega parka Goričko ali oblikovali zemljevid. Učenci so sodelovali med seboj, usklajevali mnenja, raziskovali in bili ustvarjalni, ko so oblikovali razstavo. Vsak je prispeval delček h končnemu izdelku.

 

 

 

 

 

Dostopnost