Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

S strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo prejeli obvestilo o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke. Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki  izpolnjuje dva pogoja:

  • je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred,
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve leti, obdobje se lahko tudi podaljša. V primeru, da je po poteku izposoje knjigovodska vrednost računalnika enaka nič, sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

 

Vlogo je potrebno oddati čimprej, najkasneje do 22. 6. 2024 na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska c. 20, Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

 

Več informacij in vlogo najdete na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

 

Dostopnost