http://www.shemasolskegasadja.si/

  1. delitev, 24. 9. 2020 – jabolka (Rožej)
  2. delitev, 6. 9. 2020 – jabolka (Rožej)
  3. delitev,
  4.  delitev,
  5.  delitev,
  6. delitev,
  7. delitev,