Skoči na glavno vsebino

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari,

ampak da uživajo v njih;

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;

ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;

ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;

ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin

 

Šolska svetovalna služba svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojiteljicami, učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja zavoda. V svetovalni službi so zaposlene pedagoginja Blanka Erjavec, psihologinji Milica Bučar in Barbara Fakin ter socialna delavka Nataša Zupan Cvetežar (Podružnica s prilagojenim programom).

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodi nudenje pomoči in svetovanje učencem, staršem in učiteljem, razvojno in preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija. Svetovalna služba se ukvarja z učenci, ki imajo učne in druge težave, pa tudi s posebej nadarjenimi učenci oziroma učenci, ki kažejo znake nadarjenosti. Poleg odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (individualne in skupinske oblike dela z nadarjenimi), ki omogočajo, da se pri učencih odkrivajo, spodbujajo in razvijajo njihova močna področja. Za učence s specifičnimi učnimi težavami na razredni in predmetni stopnji imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč.

Cilj  je  vključevati in podpirati vse sodelujoče v vzgojno izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi udeleženi boljše pogoje, bolj spodbudno okolje, več moči, več poti, več perspektive.

Šola ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladovati življenje, o sebi in življenju se začneš učiti v njej. Nihče ne more učenca – človeka obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušenj, da bo iz nje izstopil opolnomočen, ustvarjalen, z vedenjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. (Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor, G. Čačinovič Vogrinčič)

 

SVETOVALNE DELAVKE:

Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.

Mail: blanka.erjavec@os-litija.si

Tel: 01 899 12 51

 

Milica Bučar, univ.dipl.psih.

Mail: milica.bucar@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Barbara Fakin, dipl. psih. (UN)

Mail: barbara.fakin@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Nataša Zupan Cvetežar, univ. dipl. soc. del. (svetovalno delo v Podružnici s prilagojenim programom)

Mail: natasa.zupan@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 in v popoldanskem času med govorilnimi urami vsak zadnji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

Dostopnost