Zaradi pandemije COVID je tekmovanje v znanju geografije skladno s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije za šolsko leto 2020/2021 spremenjeno iz tristopenjskega v dvostopenjsko.
Tekmovanje v znanju geografije bo tako predvidoma izvedeno na dveh ravneh:
– na šolski ravni: v četrtek, 18. 3. 2021, ob 13. uri in
– na državni ravni: v soboto, 24. 4. 2021, ob 10. uri.

Literaturo za priprave na šolsko tekmovanje so učenci prejeli v šoli.

Mentorica: Alojzija Boncelj