V sredo, 16. 6. 2021, je v Dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji potekala plesna revija, ki jo organizira JSKD Litija. Osnovna šola Litija se je predstavila s tremi točkami. Kot prve so zaplesale prvošolke Zvezdice s plesno miniaturo Časopis. Gibalke so tretješolke, ki so zaplesale plesno miniaturo Dežela Klobučerija. Ustvarjalke so šestošolke, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet umetnost. Predstavile so se s plesno zgodbo Matilda. Njihova mentorica je Tjaša Dražumerič.