Prvi šolski dan na Polšniku

Prvi šolski dan na Polšniku

V ponedeljek, 2. 9. 2019, smo na Polšniku sprejeli tri prvošolce. Kakor se za prvi šolski dan spodobi, je bilo poskrbljeno za vse: varnost pred šolo, pisane balone, medalje za skok v prvi razred ter torto za prvi šolski dan. Otroci so veseli prikorakali v šolo in radovedno opazovali dogajanje v razredu. S seboj so pripeljali svoje starše, saj mora ostati prva pot v šolo v lepem in trajnem spominu. Sprejeli so jih drugošolci in tretješolci, ki že komaj čakajo, da bodo naše prvošolce naučili kaj novega. Pa čeprav bo vmes tudi kakšna lumparija. 🙂

Tekmovanja

Tekmovanja

Tekmovanje iz logike

Tekmovanje poteka na ravni šole in je namenjeno učencem, ki imajo radi logiko in miselne orehe.

Cilj tekmovanja so:

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
  • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
  • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
  • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje, ki poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja, lingvistike je izvedeno v mesecu septembru. Organizator tekmovanje je ZOTKS.

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od drugega do petega razreda. Treniranje in tekmovanje poteka po dogovoru z razrednikom.

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju

Vsebina tekmovanj

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam od 2. do 5. razreda, ki radi računajo in želijo računati hitreje.

 

Cilji:

Utrjevanje računanja z osnovnimi operacijami.

Spodbujanje in širjenje hitrosti računanja z osnovnimi operacijami.

 

Datumi tekmovanj

Tekmovanje poteka v treh krogih, prvi krog v mesecu oktobru, drugi v novembru in tretji v decembru.

 

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od drugega do petega razreda. Treniranje in tekmovanje poteka po dogovoru z razrednikom.

 

 

Cankarjevo tekmovanje

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Vsebina tekmovanja

Cilj tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja slovenščine, primerjanje znanja slovenščine med učenci, spodbujanje branja leposlovja, odkrivanje za slovenščino nadarjenih učencev, uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo in uporabo literature s področja slovenščine ter spodbujanje druženja mladih iz različnih šol.

Učence v okviru pouka vodijo razredničarke.

Matematični kenguru

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam, ki radi rešujejo matematične naloge. Šolsko tekmovanje Kenguru je tretji četrtek v mesecu marcu. Učenci se prijavijo pri razredniku v začetku marca.

Cilji:

Širjenje in poglabljanje osvojenega znanja matematike.

Spodbujanje učencev pri nadgradnji znanja s področja matematike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa.

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja ostalih znanj z matematiko.

Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za matematiko.

Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike.

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od 1. do 5. razreda. Učenci se prijavijo pri razredniku v začetku marca.

 

 

Interesne dejavnosti

ID – Ročne spretnosti

Pri krožku Ročne spretnosti izdelujemo izdelke iz materialov in s tehnikami, ki jih pri pouku večinoma ne uporabljamo.

Izdelke, ki jih izdelamo podarimo ob obiskih, krasijo nam šolo ali dom. Učenci so razdeljeni v tri skupine, saj je za to delo potrebno več prostora.

Pri delu uživamo in se zabavamo.

 

ID – Gasilski krožek

Gasilski krožek na PŠ Polšnik smo uvedli, ker je v kraju gasilstvo zelo močno in ima že dolgo tradicijo. Želja je bila, da se dela tudi z mladimi, saj bo le tako zagotovljeno, da se gasilstvo v kraju obdrži.

V krožku sledimo začrtanemu programu Mladi gasilec. Pogovarjamo se o gasilski tematiki, obiščemo in ogledamo si gasilski dom, spoznavamo gasilsko opremo, pripravljamo se na pridobivanje preventivnih značk in sodelujemo na likovnem natečaju.

 

ID – Otroški pevski zbor

V otroškem pevskem zboru prepevajo učenci od prvega do petega razreda.

Prepevajo slovenske in tuje ljudske in umetne pesmi, pesmi slovenskih in tujih avtorjev. Cilj otroškega pevskega zbora je predvsem razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha in navajanje na zborovsko petje. Učenci nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah.