Nik Podrenk na mednarodnem nogometnem turnirju v Umagu

Nik Podrenk, učenec 4. razreda PŠ Polšnik, se je s svojo ekipo NK Domžale U10 pretekli vikend, od 4. 6. do 6. 6. 2021, udeležil mednarodnega turnirja v nogometu Umag Trophy 2021, skupin U8, U10 in U14, kjer so dosegli odlično 5. mesto.

Skupno 3 dni, 63 ekip, 1392 udeležencev in 230 tekem v lepem vremenu je prineslo mnogo novih, lepih in tudi na trenutke stresnih izkušenj, a so kot ekipa dokazali, da zmorejo težke preizkušnje in jim v prihodnje želimo še mnogo zadovoljstva in uspehov.

Našemu Niku pa iskrene čestitke za dosežen rezultat! Sošolci in učitelji PŠ Polšnik

 

Foto: B4Sports camps in Zdenka Pečnik Podrenk

 

 

 

 

Obvestilo staršem pred ponovnim odprtjem šole

Spoštovani starši,
predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.
Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.
Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:
•    VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)
V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.
•    JUTRANJE VARSTVO (1. razred)
Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.00 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.
•    PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)
Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

•    PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.
Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.
•    ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli bo organizirana malica in kosilo. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.
Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE
1.    Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2.    Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
3.    Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
4.    Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
5.    Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Prihod učenca potrjujem z izpolnjeno prijavnico.

Vodstvo šole

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja

PRIJAVNICA

Nagovor staršem

Spoštovani starši,

za nami so trije tedni poučevanja in učenja na daljavo, oz. na domu. Vsi se te nove situacije privajamo in se učimo delati na novo. Nekateri imamo malo večje težave, drugi malo manjše. Vsakemu izmed vas se v imenu vseh učiteljev in drugih strokovnih delavcev iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč. Brez vašega truda, razumevanja, pomoči, potrpljenja… ne bi šlo in ne bo šlo. Radi bi poudarili, da se vsi učitelji zavedamo, da se je naša vloga (učitelja) korenito spremenila. Tudi vsi mi močno pogrešamo vsakdanji vrvež in družbo vaših dragocenih otrok – naših učencev. Pogrešamo vsakodnevne izzive in dnevno rutino. Srečujemo se s stvarmi, ki si jih nikoli nismo predstavljali, ne želeli. Radi bi ostali povezani z vami in vašimi otroci. Vsakdo od nas je poskušal poiskati nek stik z vami. Zdi se, da je z vsakim dnem naša komunikacija boljša, vsaj upamo, da je tako. Prosimo vas, da se na razrednike, ali učitelje vaših otrok obrnete takoj, ko kaj ne bo šlo, ko vas bo kaj zaskrbelo, ali boste potrebovali kakršnokoli pomoč. Žal se v teh spremenjenih okoliščinah z vami ne moremo osebno srečevati ali pogovoriti na štiri oči. Vendar poglejte, tudi za to bo prišel čas. Samo pomislite, kako lepo in veselo bo, ko se bomo spet videli, objeli… Zgodovina in modrost nas učita, da vse mine in tako bo minil tudi ta čas karantene in osame. Naše učilnice se bodo spet napolnile. Ulice, kavarne, tržnice… pa bodo spet vesel prostor srečevanj in druženj. Morda je zdaj čas, da pogledamo malo vase, se povežemo v družinskem krogu in se posvetimo stvarem, ki jih imamo radi pa nam je zanje vedno zmanjkovalo časa. Zdaj ni čas za paniko in strah, temveč za odgovornost in previdnost. Pomembno je, da poskrbimo za zdravje in čistočo (večkratno umivanje rok in redno pitje vode), še bolj pa je pomembno, da poskrbimo za dobre odnose v družini in v krogu tistih, ki živijo z nami. Pomagajte svojim otrokom, da pokličejo svoje sošolce in prijatelje, dedke in babice, sosede, znance… Kot pravijo strokovnjaki, osamiti je potrebno viruse in ne naših odnosov. Upoštevati moramo navodila zdravnikov in se držati ukrepov, ki preprečujejo okužbe nas in drugih. Imamo pa veliko možnosti, da ostanemo z našimi bližnjimi povezani. Pri delu za šolo doma predlagamo dnevno rutino. Odmerite si čas za učenje in naloge. Tudi v šoli imamo zato urnik. Ne bi bilo prav, da bi vam in vašim otrokom delo za šolo vzelo ves čas od jutra do večera. Če je težav in ovir za učenje preveč, kontaktirajte razrednike svojih otrok in se pogovorite z njimi. Delo in naloge, ki jih odmerjamo in pošiljamo v različnih oblikah za učence – vaše otroke, naj bi učenci sami (in tudi z vašo pomočjo, kadar je to potrebno) rešili v približno takšnem času, kot to običajno naredimo v šoli. Naj poudarimo, da se vsi učitelji naše šole zelo trudimo in poskušamo biti nadvse ustvarjalni, da bi pripravili primerno učno okolje in dejavnosti tudi v teh čudno-težkih okoliščinah.

Ob koncu naj se vam še enkrat zahvalimo, zaželimo čim bolj mirne dni, vesel praznični čas, ki prihaja, predvsem pa OSTANITE ZDRAVI. Vse dobro.

Vodstvo OŠ Litija